Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "42. Śleszyński P., 2014. Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna \[in\:\] A. Wolaniuk \(ed.\), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej\: XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź\: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 11\-25."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information