Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "41. Solon J., Chmielewski T.J., Myga\-Piątek U., Kistowski M., konsultacje\: Myczkowski Z., Plit J., 2014, Przygotowanie opracowania pt. \"Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia\", Zadanie III.1, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information