Filters

Search for: [References = "39. Sekuła A., 2001, Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej – zarys problemu, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 588, Ekonomia, 40, s. 89–95."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information