Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "38. Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno\-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej \(na przykładzie Krakowa\), ABart, Kraków."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information