Search for: [References = "36. Węcławowicz, G., Degórski, M., Komornicki, T., Korzeń, J., Bański, J., Korzeń, J., Soja, R., Śleszyński, P., Więckowski, M., \(2006\), Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko\-niemieckiej \[Studies on spatial development of the Polish\- German border region\], Prace Geograficzne 207, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information