Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "33. Kaczmarek T., 2011. Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce \[in\:\] M. Wdowicka, L. Mierzejewska \(eds.\), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Poznań\: Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 67\-84."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information