Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "31. Jarosz A., 2002. Miejsce hipermarketów w przestrzeni miejskiej aglomeracji \[in\:\] G. Węcławowicz \(ed.\), Warszawa, jako przedmiot badań w geografii społeczno\-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 253\-264."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information