Filters

Search for: [References = "3. Bański J., 2014, Sukces społeczno\-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko\-wiejskiej, \[w\:\] M. Dej, K. Janas, O. Wolski \(red.\), Współpraca miejsko\-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 47–56."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information