Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "29. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information