Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "22. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, \[w\]\: A. Richling \(red.\), Regionalne studia ekologiczno\-krajobrazowe, cz. II, 3, Człowiek i krajobraz – ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16\/2, Warszawa, s.75–88."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information