Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "21. Puciato D., 2017, Rola władz lokalnych w procesie wyboru lokalizacji hoteli, \[w\:\] E. Biernat, E. Dziedzic \(red.\), Trendy we współczesnej turystyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa."]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information