Filters

Search for: [References = "21. Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, s. 71\-80."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information