Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "20. Pilichowski A., 2005, Presja miejska na obszary wiejskie. Perspektywa socjologiczna, \[w\:\] Jażdżewska \(red.\), XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 101–110."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information