Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "2. Banach M., Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013, Rozwój osuwiska w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski, Przegląd Geograficzny, 85, 3, s. 397\-415."]

Number of results: 1

Items per page:

Tyszkowski, Sebastian Kaczmarek, Halina Słowiński, Michał Kozyreva, Elena Brykała, Dariusz Rybčenko, Artiom Babičeva, Viktoria A.

2015
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information