Filters

Search for: [References = "18. Kiczek M., Pompa\-Roborzyński M., 2013, Ocena rozwoju gmin powiatu rzeszowskiego \(z wykorzystaniem metody Hellwiga\), Humanities and Social Sciences, XVIII, 20, s. 65–76."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information