Filters

Search for: [References = "17. Kacprzyński B., 1990, Gospodarka lokalna w Polsce, \[w\:\] B. Gruchman, J. Tarajkowski \(red.\), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 22, s. 7–28."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information