Filters

Search for: [References = "17. Jędrzejczyk D., 2011b, Kwestia jedności geografii, \[w\:\] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski \(red.\), Geografia regionalna – scalanie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–24."]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information