Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Fedyszak\-Radziejowska B., 2014, Społeczności wiejskie dziesięć lat po akcesji. Postawy, wartości i uwarunkowania społeczno\-ekonomiczne, \[w\:\] I. Nurzyńska, W. Poczta, Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 153–174."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information