Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Maciejewski Z., 2009. Stabilność i dynamika naturalnych ekosystemów leśnych w świetle 35\-letnich badań obszarów chronionych Roztoczańskiego Parku Narodowego. \[w\:\] P. Marczakowski i in. \(red.\), Roztoczańskie Spotkania 6. Wykłady otwarte z lat 2006 – 2009. Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, s. 92\-105."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information