Filters

Search for: [References = "14. Michalewska\-Pawlak M., 2013, Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information