Search for: [References = "12. Komornicki, T. \(1999\), Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990–1996 \[Poland's borders. Analysis of changes in permeability in the years 1990–1996\], Geopolitical Studies, 5, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information