Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Kacprzak E., Kołodziejczak A., 2014, Zmiany w strukturze przestrzennej upraw polowych, \[w\:\] B. Głębocki \(red.\), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Powszechny Spis Rolny, Warszawa, s. 200\-253."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information