Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Czajka B., Kaczka R.J., Guzik M., 2012. Zmiany morfometrii szlaków lawinowych w Dolinie Kościeliskiej od utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego \[in\:\] A. Łajczak \(ed.\), Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 77, Sosnowiec\: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pp. 126\-135."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information