Filters

Search for: [References = "1. Baranowski A., 2002, Koncepcja partnerstwa \"miasto\-wieś\", \[w\:\] E. Raszeja \(red.\), Obszary wiejskie – problemy, projekty, wizje, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, s. 32–44."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information