Filtry
  • Typ zasobu
  • Kolekcje
  • Typ pliku
  • Data wydania/powstania Data związana z konkretnym wydarzeniem cyklu życia zasobu.
  • Dostęp

Szukana fraza: [Abstrakt = "W pracy przedstawiono zmiany powierzchni jezior położonych na trzech obszarach chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz w randze parku narodowego lub krajobrazowego. Analizę obejmującą okres około 50 lat prowadzono na podstawie materiałów kartograficznych\: niemieckich map topograficznych – Messtischblatt w skali 1\:25 000 \(1930\) oraz polskich map topograficznych w układzie PUWG 1965 w skali 1\:25 000 \(1980\). Największe zmiany powierzchni stwierdzono w odniesieniu do jezior na terenie Ostoi Wielkopolskiej, najmniejsze natomiast – na obszarze Ostoi Brodnickiej. Wyniki wykazały, że nie ma większych różnic tempa zaniku jezior na badanych obszarach Natura 2000 i w parkach. Najbardziej podatne na zmniejszenie się były jeziora średnie i małe o powierzchniach między 1 a 10 ha oraz między 10,1 a 50 ha. Wynika to z mniejszej ich odporności na degradację i ograniczonych zdolności do samooczyszczania się wód."]

Wyników: 1

obiektów na stronie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji