RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Korespondencja : zaproszenia na odczyty , zebrania, obrony prac naukowych...

Subtitle:

Korespondencja

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; Pismo Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności z 9. 2. 1925 roku (właściwie: zaproszenie Ludwika Sawickiego do współpracy w Komisji), podpisane przez Pfrzewodniczącego Komisji Jana Rostworowskiego i Sekretarza Wydziału H. Holgera (Hoyer, Henryk Ferdynand (1864-1947) ; Pismo dotyczące zebrań Poplskiego Towarzysta Archeologicznego z dnia 4. 4. 1959 roku, wystawione przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Komitet Centralny ; 10. 3. 1967 roku ; Pisma z Instytutu Geologicznego z dnia 13. 12. 1958 roku ; 30. 4. 1958 roku ; 24. 3. 1958 roku ; 31. 3. 1959 roku ; 3. 6. 1959 roku ; Pisma z Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z dnia 13. 11. 1929 ; 12. 12. 1929 roku, podpisane przez Przewodniczącego Wł. Antoniewicza (Antoniewicz, Włodzimierz (1893-1973) ; Pismo z IHKM PAN z dnia 20. 5. 1961 roku : Zyciorys K. Żurowskiego (Żurowski, Kazimierz (1909-1987) ; Pisma z Kieleckiego Towarzystwa Naukowego z dnia 19. 1. 1963 roku ; 2. 3. 1963, podpisanego przez Prezesa Edmunda Massalskiego (Massalski, Edmund (1886-1975) ; Pismo z Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu Prof. W. Antoniewicza (Antoniewicz, Włodzimierz (1893-1973), podpisane przez Sekretarza Zofię Wartołowską (Wartołowska, Zofia (1909-1976) i Przeodniczącego Kazimierza Michałowskiego (Michałowski, Kazimierz (1901-1981 ; Pismo z Komisji Międzynarodowego Roku Geofizycznego z dnia 20. 1. 1958 roku, podpisane przez Sekretarza Naukowego Prof. S. Manczarskiego (Manczarski, Stefan (1899-1979) ; Pismo z Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z dnia 30. 11. 1945 roku, podpisane przez Prezesa Wacława Sierpińskiego (Sierpiński, Wacław (1882-1969) ; Pismo z Naczelnej Dyrekcji Muzeuów i ochrony Zabytków, podpisane przez Naczelnika Wydziału Władysława Tomkiewicza (Tomkiewicz, Władysław (1899-1982) ; Pismo z Prezydniu Rady Głównej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11. 3. 1948 roku ; 24. 3. 1948 roku ; Pismo z Zakładu Archeoogii Przedhistorycznej i Wczesnodziejowej z dnia 15. 5. 1948 roku ; 13. 12. 1948 roku ; 14. 2. 1949 roku ; bez daty: zaproszenie na posiedzenie w dniu 27. 1. 1949 roku ; Pisma Instytutu Nauk Antropologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego: zaproszenia na posiedzenia w dniu 4. 5. 1921 roku ; 18. 10. 1921 roku ; Pisma z Komisji Prehistorycznej Polskiej Akademii Umiejętniości z dnia 23. 1. 1939 roku ; bez daty: zaproszenie wystosowane przez PAU na otwarcie nowych sal w Muzeum Archeologicznym PAU dnia 2. 6. 1951 roku ; bez daty: podziękowanie za życzenia z okazji 75-lecia PAU (1947), podpisane przez Sekretarza Generalnego Jana Konstantego Dąbrowskiego (Dąbrowski , Jan Konstanty (1890-1965), który objął tę funkcję w 1948 ; Pisma z Polskiego Towarzysta Ludoznawczego z dnia 24. 4. 1959 roku ; 20. 3. 1948 roku ; 4. 5. 1953 roku ; Pisma z Muzeum Ziemi z dnia 24. 12. 1952 roku ; 10. 12. 1953 roku

Relation:

Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne

Volume:

82

Detailed Resource Type:

Collection

Resource Identifier:

A.TA/LS/82/3

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information