RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Korespondencja związana z wykopaliskami w Gródku

Creator:

Sawicki, Ludwik (1893–1972)

Date issued/created:

1925-1932

Resource type:

Text

Subtitle:

Stanowisko Gródek, Horodok na Wołyniu : ciąg dalszy dokumentacji polowej i opracowanie wyników badań

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; List od barona Steinheil, właściciela gruntów na których znajdowały się stanowiska I i II wraz z planami zasypanego wzgórza po zakończeniu prac w 1926 roku ; List do Ministra Robót Publicznych w Warszawie w sprawie kredytu na badania oraz sprawozdanie z robót w Gródku od 13. 7. do 21. 8. 1926 roku ; List Ludwika Sawickiego do Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Łucku z rozliczeniem wydatków ; Zestawienie rachunkowe nr 7 od 21. 11. do 10. 12. 1926 roku ; List od profesora dr Jana Lewińskiego (Lewiński, Jan Piotr (1876-1939 ; geolog) dotyczy znalezisk kostnych w Gródku ; List od Edwarda Lothe (Loth, Edward (1884-1944 ; anatom, antropolog i eugenik) dotyczy znalezisk kostnych w Gródku ; List od Prezydenta miasta Równego w sprawie przyjęcia wycieczki polonijnej (Baliński, Karol (1885-1927 ; urzędnik samorządowy II RP)

Relation:

Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne

Volume:

2

Detailed Resource Type:

Collection

Source:

A.TA/LS/2/1

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information