Object

Title: House in Carpathians

Creator:

Langer, Jiří ; Bočková, Helena

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Botík J. 1974. Vel’korodinné zemnicové obydlie v bulharskej Božurici. Acta Ethnologica Slovaca 1. Bratislava, 49–71 ; Botík J. 1998. Geografické, kultúrno-spoločenské a interetnické súvislosti l’udovej architektúry. In L’udová architektura a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohl’adu najnovších poznatkov archeológie a etnografie. Bratislava, 67–101 ; Bočková H. 1988. Konstantin Jireček und die Kulturgeschichte der Südslawen. Ethnologia Slavica 20, 257–269 ; Bočková H. 1993. Ethnische Gemeinschaft und ethnische Prozesse auf dem Balkan im Werke Konstantin Jireček. Ethnologia Slovaca et Slavica 24–25, 225–243 ; Ciobănel A. I. 1995. Reşeniţa maritală-contexte culturale, economice, juridice. Anuarul institutului de etnografie şi folclor 6, 37–44 ; Ciobănel A. I. 1996. Tipologia relaţiilor de rudenie. Anuarul institutului de etnografie şi folclor 7, 19–35 ; Frolec V. 1963. Sídla v sofijské oblasti v 19. a počátkem 20. stoleti. Sborník prací filosofické fakulty brnĕnské university 12. Řada F umĕnovĕdná 7, 117–137 ; Frolec V. 1964. Razvoj narodne architekture u jugoiztočnoj Moravskoj. Narodno stvaralašstvo 11, 831–835 ; Frolec V. 1966. Příspĕvek k moravsko-slovenským vztahům v lidovém stavitelství na území Bílých Karpat. Slovenský národopis 14, 293–326 ; Frolec V. 1966. Stavitelství. In Horňácko. Život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat. Brno, 99–151 ; Frolec V. 1968. Historické pozadí vývoje lidového stavitelství v moravsko-panonské oblasti. Český lid 55, 285–307 ; Frolec V. 1968. Kulturní vztahy v lidovém stavitelství v Karpatech. Slovenský národopis 16, 169–201 ; Frolec V. 1969. Národopis Břeclavska. Brno ; Frolec V. 1969. K otázce vlivu kolonizačních proudů na vývoj lidového domu v Podunají. Narodno stvaralašstvo 29–32, 377–384 ; Frolec V. 1970. Kulturní společenství a interetnické vztahy v lidovém stavitelství v Podunají. Praha ; Frolec V. 1970–1971. Smĕry a metody v evropském bádání o lidovém stavitelství. Národopisný vĕstník československý V–VI (2), 141–173 ; Frolec V. 1972. K problematice karpatsko-balkánských vztahů v lidovém stavitelství. In L’udová kultúra v Karpatoch. Bratislava, 153–160 ; Frolec V. 1974. Lidová architektura na Moravĕ a ve Slezsku. Brno ; Frolec V. 1976. Etnická teorie a interetnické vztahy při studiu lidového stavitelství. Slovenský národopis 24, 223–321 ; Frolec V. 1979. La maison rurale et la ferme comme unité sociale du parallelisme entre Slaves du sud et Slaves de l’ouest. In Etnografski i folkloristični izsledvanija. Sofija, 85–90 ; Frolec V. 1980. “Kolibarská” sídla ve výhodní části Balkánského poloostrova. Slovenský národopis 28, 64–68 ; Frolec V. 1982. K interpretaci geneze trojdílného komorového domu (ve svĕtle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravĕ). Archeologia historica 7, 67–77 ; Frolec V. 1989. Zonální formy půdorysu vesnického domu v karpato-balkánské oblasti. Národopisné aktuality 26, 1–13 ; Frolec V. 1992. Das rumänische Bauernhaus im Kontext der mitteleuropäischen und südosteuropäischen Entwicklung. Ethnos 1. Bucureşti, 26–34 ; Hoffmann-Krayer E. 1903. Naturgesetz im Volksleben? Hessische Blätter für Volkskunde 3, 57–64 ; Langer J. 1965. L’udové stavitel’stvo severnej časti Oravy. Zborník Slovenského národného múzea–Etnografia 6, 23–59 ; Langer J. 1976. Interetnické vztahy lidového domu moravsko-slovensko-polské kontaktové zóny. Slovenský národopis 24, 266–278 ; Langer J. 1980. Stavební forma sezónních a stálých sídel v Karpatech z hlediska historického a sociálního. Slovenský národopis 28, 51–62 ; Langer J. 1981. K problematice vertikálního vývoje tradičního lidového domu v západních Karpatech. In Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 131–143 ; Langer J. 1984. Čtyři zastavení nad karpatskou problematikou v práci Václava Mencla. Národopisné aktuality 21, 180–182 ; Langer J. 1992. Recentní doklady předrecentních tradic v Karpatech. In Vesnický dům v 16. a 17. století. Praha, 179–188 ; Langer J. 1994. Houshold-Social Environment-Ecotype. Ethnologia Europae Centralis 2, 43–55 ; Langer J. 1996. Discussion about the Family-Type between West and East Europe. Ethnologia Europae Centralis 3, 31–40 ; Langer J. 1997. Co mohou prozradit lidové stavby. Rožnov pod Radhoštěm ; Langer J. 1997. Volná a vázaná konstrukce roubeného domu. In Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. Praha, 150–159 ; Langer J. 1999. Úloha sínĕ v polygenezi obydlí ve střední Evropĕ. Ethnologia Europae Centralis 4, 29–38 ; Langer J. and Bočková H. 1999. Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Rožnov pod Radhoštěm ; Moszyński K. 1929 (1967). Kultura ludowa Słowian 1. Warszawa ; Naumann H. 1921. Primitive Gemeindschaftskultur. Jena ; Panaitescu P. P. 1990. Istoria Românilor. Bucureşti ; Pražák V. 1941. Problém vzniku jednoposchodového domu v Čičmanoch. Pomer k domu nemeckému v okolí Kremnice. Národopisný sborník 2, 23–71 ; Pražák V. 1943. Príspevky k štúdiu slovenského l’udového domu. Národopisný sborník 4, 1–18 ; Pražák V. 1947–1950. Valašský dům pod Makytou. Národopisný sborník8, 189–220; 9, 68–161 ; Pražák V. 1949. Vliv sociálnĕ-hospodářského faktoru na vznik štítu v lidové architektuře. Národopisný vĕstník československý 31, 217–238 ; Pražák V. 1958. K problematice základních půdorysných typů lidových staveb v Československu. Československá etnografie 6, 219–236, 331–360 ; Pražák V. 1959. Příspĕvky k studiu lidových staveb v bývalé nĕmecké jazykové oblasti při Kremnici. Slovenský národopis 7, 3–54 ; Pražák V. 1965. K problematice vzniku jizby a sínĕ v čs. obydlí a jejich vztahů k staroslovanskému a franskému domu. Český lid 52, 267–275 ; Pražák V. 1966. Vývojové epochy a stupnĕ topeništ’ v českém a slovenském lidovém obydlí. Český lid 53, 321–348 ; Pražák V. 1966. Zur Frage der Entstehung der Stube und des Hausflurs im tschechoslowakischen volkstümlichen Haus und ihre Beziehungen zum altslawischen und altfränkischen Haus. Národopisný vĕstník československý 34, 49–63 ; Pražák V. 1967. Vývoj typu lidových topeništ’ Čičmanech v rámci jejich obecného vývoje v Československu. Zborník Slovenského národného múzea 61 – Etnografia 8,), 31–81 ; Pražák V. 1972. Der Einfluss der wallachischen Kolonisation auf einige wichtige ethnographische Erscheinungen in der Wohnweise des östlichen Gebietes der ČSSR. In L’udová kultúra v Karpatoch. Bratislava, 161–166 ; Rössler R. 1971. Romanische Studien. Leipzig ; Schier B. 1932. Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa. Reichenberg (Liberec)

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

35

Start page:

25

End page:

77

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54929 ; oai:rcin.org.pl:54929 ; 0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2015

In our library since:

Jul 15, 2015

Number of object content hits:

171

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/75314

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Langer, Jiří, 2014, House in Carpathians Jul 24, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information