Object structure

Title:

Badania techniki wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodami petrograficznymi

Subtitle:

Archeologia Polski T. 53 (2008) Z. 1 ; Petrographic methods in the study of Hallstatt glass bead manufacturing techniques

Creator:

Purowski, Tomasz

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

S. 7-24 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. 22-23 ; Streszcz. w jęz. ang.

Subject and Keywords:

paciorki szklane ; szlify ; technika nawijania ; łużycka kultura ; halsztacki okres ; Wicina (Polska)

References:

1. Dekówna M., 1978, Les verres de Haithabu. Rapport préliminaire, [w:] Annales du 7e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Liège, s. 167–188 ; 2. Dekówna M., 1980, Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; 3. Dekówna M., 1992, Produkcja i obróbka szkła (do XV wieku), [w:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, B. Orłowski red., Warszawa, s. 379–410 ; 4. Dekówna M., 2007, Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego, na tle ogólnej problematyki rozwoju szklarstwa, [w:] Skarby wieków średnich, W. Brzeziński red., Warszawa, s. 52–87 ; 5. Dekówna M., Szymański A ., 1971, Badanie technik produkcji wczesnośredniowiecznych paciorków szklanych metodami petrograficznymi, „Slavia Antiqua”, t. 18, s. 283–309 ; 6. Dekówna M., Szymański A ., 1972, Recherches sur les techniques d’exécution des objets de verre anciens par les methods pétrographiques, [w:] Annales du 5e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Liège, s. 337–351 ; 7. Durczews ki D., Olczak J., 1966, Uwagi o technologii i pochodzeniu paciorków szklanych z grodziska kultury łużyckiej w Szmuszewie, pow. Wągrowiec, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 17, s. 55–64 ; 8. Francis P., Jr., 1983, Some thoughts on glass beadmaking, [w:] Proceedings of the 1982 glass trade bead conference, „Research Records”, nr 16, s. 193–203 ; 9. Gam T., 1991, Glasperlefremstilling i yngre jernalder og vikingetid, Eksperimentel arkæologi.Studier i teknologi og kultur, nr 1, Lejre, s. 153–176 ; 10. Kücükerman Ö., 1995 Anatolian glass beads, [w:] Glass beads. Cultural history, technology, experiment and analogy, M. Rasmussen, U. Lund Hansen, U. Näsman red., Lejre, s. 97–102 ; 11. L’vova Z. A., 1958 Technologičeskaâ klassifikaciâ bus domongol’skoj Rusi, „Soobščeniâ Gosudarstvennogo Ermitaža”, t. 14, s. 15–18 ; 12. L’vova Z. A., 1979, Technologičeskaâ klassifikaciâ izdelij iz stekla, „Arheologičeskij Sbornik”, t. 20, s. 90–103 ; 13. L’vova Z. A., 1980, Priznaki sposoba izgotovleniâ izdelij iz stekla, „Arheologičeskij Sbornik”, t. 21, s. 75–84 ; 14. Matysiak J. T., Prokop T., 2005, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zakrzówku Szlacheckim woj. łódzkie, Łódź ; 15. Olczak J., 1968, Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno‑technologiczne, Wrocław–Warszawa–Kraków ; 16. Olczak J., 1999, Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (część 3), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXVII, Archeologia szkła 8, Toruń, s. 3–52 ; 17. Principes ..., 2002, Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus recules jusqu’au XIIIe siecle de n.e., M. Dekowna, J. Olczak red., Warszawa–Toruń ; 18. Purowski T., 2003, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu na północnym Mazowszu,Warszawa ; 19. Purowski T., 2007, Evidence of winding technique on glass beads discovered at the Lusatian Culture stronghold in Wicina, site 1, „Archaeologia Polona”, t. 45, s. 27–34 ; 20. Purowski T., 2007, Przedmioty szklane odkryte na grodzie ludności kultury łużyckiej w Wicinie, stan. 1, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 5, Zielona Góra, s. 75–172 ; 21. Sleen van der W. G. N., 1967, A handbook on beads, Liege ; 22. Starynowicz M., 2005, Badania fizykochemiczne paciorków szklanych odkrytych na grodzisku ludności kultury łużyckiej w Wicinie, woj. lubuskie, „Archeologia Polski”, t. 50, z. 1–2, s. 21–52 ; 23. Stawiarska T., 1974, Paciorki szklane z okresu wpływów rzymskich występujące w kulturze zachodniobałtyjskiej, „Archeologia Polski”, t. 19, z. 1, s. 177–233 ; 24. Stawiarska T., 1984, Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne, Bibliotheca Antiqua, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; 25. Stawiarska T., 1985, Paciorki szklane z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; 26. Stawiarska T., 1987, Katalog paciorków szklanych z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

1

Start page:

7

End page:

24

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: