RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Badania techniki wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodami petrograficznymi

Creator:

Purowski, Tomasz

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 1 ; Petrographic methods in the study of Hallstatt glass bead manufacturing techniques

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Warszawa ; Warszawa

Description:

P. 7-23 : ill. ; 25 cm ; Bibliography, p. 22-23 ; English summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Dekówna M., 1978, Les verres de Haithabu. Rapport préliminaire, [w:] Annales du 7e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Liège, s. 167–188
2. Dekówna M., 1980, Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
3. Dekówna M., 1992, Produkcja i obróbka szkła (do XV wieku), [w:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, B. Orłowski red., Warszawa, s. 379–410
4. Dekówna M., 2007, Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego, na tle ogólnej problematyki rozwoju szklarstwa, [w:] Skarby wieków średnich, W. Brzeziński red., Warszawa, s. 52–87
5. Dekówna M., Szymański A ., 1971, Badanie technik produkcji wczesnośredniowiecznych paciorków szklanych metodami petrograficznymi, „Slavia Antiqua”, t. 18, s. 283–309
6. Dekówna M., Szymański A ., 1972, Recherches sur les techniques d’exécution des objets de verre anciens par les methods pétrographiques, [w:] Annales du 5e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Liège, s. 337–351
7. Durczews ki D., Olczak J., 1966, Uwagi o technologii i pochodzeniu paciorków szklanych z grodziska kultury łużyckiej w Szmuszewie, pow. Wągrowiec, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 17, s. 55–64
8. Francis P., Jr., 1983, Some thoughts on glass beadmaking, [w:] Proceedings of the 1982 glass trade bead conference, „Research Records”, nr 16, s. 193–203
9. Gam T., 1991, Glasperlefremstilling i yngre jernalder og vikingetid, Eksperimentel arkæologi.Studier i teknologi og kultur, nr 1, Lejre, s. 153–176
10. Kücükerman Ö., 1995 Anatolian glass beads, [w:] Glass beads. Cultural history, technology, experiment and analogy, M. Rasmussen, U. Lund Hansen, U. Näsman red., Lejre, s. 97–102
11. L’vova Z. A., 1958 Technologičeskaâ klassifikaciâ bus domongol’skoj Rusi, „Soobščeniâ Gosudarstvennogo Ermitaža”, t. 14, s. 15–18
12. L’vova Z. A., 1979, Technologičeskaâ klassifikaciâ izdelij iz stekla, „Arheologičeskij Sbornik”, t. 20, s. 90–103
13. L’vova Z. A., 1980, Priznaki sposoba izgotovleniâ izdelij iz stekla, „Arheologičeskij Sbornik”, t. 21, s. 75–84
14. Matysiak J. T., Prokop T., 2005, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zakrzówku Szlacheckim woj. łódzkie, Łódź
15. Olczak J., 1968, Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno‑technologiczne, Wrocław–Warszawa–Kraków
16. Olczak J., 1999, Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (część 3), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXVII, Archeologia szkła 8, Toruń, s. 3–52
17. Principes ..., 2002, Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus recules jusqu’au XIIIe siecle de n.e., M. Dekowna, J. Olczak red., Warszawa–Toruń
18. Purowski T., 2003, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu na północnym Mazowszu,Warszawa
19. Purowski T., 2007, Evidence of winding technique on glass beads discovered at the Lusatian Culture stronghold in Wicina, site 1, „Archaeologia Polona”, t. 45, s. 27–34
20. Purowski T., 2007, Przedmioty szklane odkryte na grodzie ludności kultury łużyckiej w Wicinie, stan. 1, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 5, Zielona Góra, s. 75–172
21. Sleen van der W. G. N., 1967, A handbook on beads, Liege
22. Starynowicz M., 2005, Badania fizykochemiczne paciorków szklanych odkrytych na grodzisku ludności kultury łużyckiej w Wicinie, woj. lubuskie, „Archeologia Polski”, t. 50, z. 1–2, s. 21–52
23. Stawiarska T., 1974, Paciorki szklane z okresu wpływów rzymskich występujące w kulturze zachodniobałtyjskiej, „Archeologia Polski”, t. 19, z. 1, s. 177–233
24. Stawiarska T., 1984, Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne, Bibliotheca Antiqua, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
25. Stawiarska T., 1985, Paciorki szklane z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
26. Stawiarska T., 1987, Katalog paciorków szklanych z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

1

Start page:

7

End page:

24

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49810 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2021

In our library since:

Nov 18, 2014

Number of object content hits:

990

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/64270

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information