Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [Object type = "plan wykopu archeologicznego"]

Number of results: 97

items per page

KZG, V 9 D, plan rozmieszczenia kamieni w spągu warstwy 12 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan spągu warstwy 18 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan kamieni (warstwa 20) – najniższy poziom średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 24 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 36 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 20 – II (środkowy) poziom kamieni średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 32 i 35 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 30 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 20/33 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 28, 29, 31 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 25 i 22 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 33, 40 i 39 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan pomiędzy E ściany wykopu a cięciem profilowym. Warstwa 15 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan warstwy 12 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan warstwy 10 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, zarys jamy 9 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, szkic lokalizacji punktów 107/84-172/84. Warstwy 2, 4, 6, 9 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan warstwy 28 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan warstwy 28 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information