Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object type = "plan wykopu archeologicznego"]

Number of results: 97

Items per page:

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 12 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 20 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan rozmieszczenia kamieni w spągu warstwy 12 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 19, 22 i 23 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan spągu warstwy 18 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 30 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 29 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan konstrukcji drewnianych średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 27 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 32 i 35 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan kamieni (warstwa 20) – najniższy poziom średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 20 – II (środkowy) poziom kamieni średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 36 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 33, 40 i 39 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 28, 29, 31 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 20/33 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 24 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 25 i 22 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, plan warstwy 3, kamienie średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 12 D, szkic lokalizacji punktów 107/84-172/84. Warstwy 2, 4, 6, 9 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information