Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Data = 1991.07.22 - 1991.07.23]

Number of results: 59

Items per page:

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, warstwy 34, 35, 38a, 46, 42 (oznaczenia dla 9D) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 402 A, profil archeologiczny wschodni filaru N kolegiaty średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 4-91, 6-91 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 4-91, 5-91 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, profil E średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C : warstwy 34 i 35, świadek N średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny południowy, narożnik północno-wschodni nawy średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 402 A, plan archeologiczny filaru N kolegiaty średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 D, plan warstwy 28, 29, 31 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 D, plan warstwy 20 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, plan warstwy 20 – II (środkowy) poziom kamieni średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, plan warstwy 33 i 34 (kw. A-1 cz. W) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, profil W średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, profil S średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 D, plan archeologiczny wykopu, grób 1/91 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 A C, profil archeologiczny N wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 301 D, 302 C D, plan (szkic) archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 3-91, 6-91 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

This page uses 'cookies'. More information