Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [Data = "1991"]

Number of results: 40

items per page

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 A C, profil archeologiczny N wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, profil W – ukośny, plan warstwy 20 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 24 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 B D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 20/33 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 28, 29, 31 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 25 i 22 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 33, 40 i 39 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny południowy, narożnik północno-wschodni nawy średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 A, profil archeologiczny wschodni filaru N kolegiaty średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C : warstwy 34 i 35, świadek N średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, warstwy 34, 35, 38a, 46, 42 (oznaczenia dla 9D) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 38, 38a, 36. Świadek N średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 38a i 46 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 47 i 48 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 C D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 A, plan archeologiczny filaru N kolegiaty średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 D, 302 C D, plan (szkic) archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information