Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Data = "1991"]

Number of results: 56

Items per page:

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny południowy, narożnik północno-wschodni nawy średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 A, profil archeologiczny wschodni filaru N kolegiaty średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C D, plan archeologiczny wykopu, grób 2-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C D, plan archeologiczny wykopu, grób 2-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 D, plan archeologiczny wykopu, grób 1/91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny zachodni wykopu, groby 4-91, 5-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 4-91, 5-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 4-91, 6-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 3-91, 6-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 3-91, 6-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 A, plan archeologiczny wykopu, grób 6/91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 D, profil archeologiczny wykopu, grób 1/91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 47 i 48 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 38a i 46 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 38, 38a, 36. Świadek N średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, warstwy 34, 35, 38a, 46, 42 (oznaczenia dla 9D) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C : warstwy 34 i 35, świadek N średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 28, 29, 31 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 20/33 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 33, 40 i 39 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 25 i 22 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 24 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information