Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [Subject and Keywords = "plan wykopu"]

Number of results: 112

items per page

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan : warstwa 24 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, zbiorczy plan umocnień drewniano-kamiennych średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 33 i 34 (kw. A-1 cz. W) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan : wartswa 28 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, warstwy 34, 35, 38a, 46, 42 (oznaczenia dla 9D) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 38a i 46 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 47 i 48 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, profil W – ukośny, plan warstwy 20 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan rozmieszczenia kamieni w spągu warstwy 12 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan spągu warstwy 18 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan kamieni (warstwa 20) – najniższy poziom średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 24 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 36 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, plan warstwy 20 – II (środkowy) poziom kamieni średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 32 i 35 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 30 (konstrukcje drewniane) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 20/33 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 D, plan warstwy 28, 29, 31 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information