Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Mauss Marcel 2001, O niektórych pierwotnych formach klasyfikacji. Fragment planu ogólnej socjologii opisowej, \[w\:\] tenże, Socjologia i antropologia, tłum. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Wydawnictwo KR, Warszawa, s. 515–575."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information