Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Mamzer Hanna 2008, Zwrot lingwistyczny i zwrot piktorialny\: odmienne formy reprezentacji, \[w\:\] Język i przedstawienie, red. A. Pałubicka, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, s. 40–52"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information