RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: W stronę teorii i historii kultury. Spojrzenie na teorię stylów myślowych Ludwika Flecka. Część III

Creator:

Rydlewski, Michał

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 55 Z. 1-2 (2011)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Abriszewski Krzysztof 2008, Rzeczy w kontekście Teorii Aktora – Sieci, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec problemu materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Colloquia Humaniorum, Olsztyn, s. 103–129
Courtine Jean-Jacques, Haroche Claudine 2007, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk
Estetyka... 2006, Estetyka w archeologii. Kopie i naśladownictwa, red. M. Kwapiński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk
Feyerabend Paul 1996, Przeciw metodzie, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław
Fleck Ludwik 1986, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
Fleck Ludwik 2007, Zagadnienie podstaw poznania medycznego, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 133–148
Fleck Ludwik 2007, Patrzeć, widzieć, wiedzieć, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 163–185
Fleck Ludwik 2007, Zagadnienie teorii poznawania, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 215–251
Fleck Ludwik 2007, Nauka a środowisko, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 264–271
Fleck Ludwik 2007, Odpowiedź na uwagi Tadeusza Bilikiewicza, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 281–286
Grobler Adam 2010, Dwie tradycje konwencjonalizmu, Ruch Filozoficzny, t. 67, z. 3, s. 453–466
Gurczyńska-Sady Katarzyna 2010, Kant, Fleck, Wittgenstein o antycypacji, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, z. 2, s. 45–63
Guriewicz Aaron 2002, Jednostka w dziejach Europy (Średniowiecze), Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk–Warszawa
Kałuszyńska Elżbieta 2010, Konwencjonalizm – relatywizm – realizm, Ruch Filozoficzny, t. 67, z. 1, s. 7–16
Kowalski Andrzej Piotr 1994, Metamorfozy jako przejaw najstarszej magicznie praktykowanej formy myślenia, [w:] Szkice z filozofii kultury, red. A. Pałubicka, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań, s. 11–24
Kowalski Andrzej Piotr 1999, Symbol w kulturze archaicznej, Instytut Filozofii UAM, Poznań
Kowalski Andrzej Piotr 2001, Myślenie przedfilozoficzne. Studia z zakresu filozofii kultury i historii idei, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań
Kowalewski Jacek, Piasek Wojciech 2008, W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. Uwagi na marginesie projektu „zwrotu ku rzeczom” w historiografii i archeologii, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec problemu materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa,Colloquia Humaniorum, Olsztyn, s. 61–81
Kramsztyk Zygmunt 1899, Szkice krytyczne z zakresu medycyny, [b.w], Warszawa
Levy-Bruhl Lucien 1992, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Mamzer Hanna 2008, Zwrot lingwistyczny i zwrot piktorialny: odmienne formy reprezentacji, [w:] Język i przedstawienie, red. A. Pałubicka, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, s. 40–52
Mitterer Josef 1996, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, Terminus, t. 9, Oficyna Naukowa, Warszawa
Pałubicka Anna 2006, Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata, Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz
Pałubicka Anna 2008, Relatywizm kulturowy a pojmowanie percepcji, [w:] Język i przedstawienie, red. A. Pałubicka, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, s. 28–40
Rydlewski Michał 2009, W stronę teorii i historii kultury. Spojrzenie na teorię stylów myślowych Ludwika Flecka. Część I, Etnografia Polska, t. 53, z. 1–2, s. 113–132
Rydlewski Michał 2010, W stronę teorii i historii kultury. Spojrzenie na teorię stylów myślowych Ludwika Flecka. Część II, Etnografia Polska, t. 54, z. 1–2, s. 65–88
Rydlewski Michał 2010, Kultura a relatywizm w perspektywie kontrowersji wokół teoriopoznawczych idei Ludwika Flecka. Kilka uwag polemicznych do tekstu Bogdana Dziobkowskiego pod tytułem „Realizm wewnętrzny a relatywizm”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, z. 2, s. 81–103
Rydlewski Michał 2011, Ludwik Fleck a Szkoła Lwowsko-Warszawska, Ruch Filozoficzny [w druku]
Sady Wojciech 2010, Jak zidentyfikować zasady Poincarego i elementy czynne Flecka?, Ruch Filozoficzny, t. 67, z. 1, s. 17–33
Strzemiński Władysław 1969, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Szahaj Andrzej 2004, Znakoświat, [w:] Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 145–158
Whorf Lee Benjamin 2002, Związek między nawykami myślenia i zachowaniem a językiem, [w:] Język, myśl i rzeczywistość, Wydawnictwo KR, Warszawa, s. 177–212
Wittgenstein Ludwig 2011, Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo PWN, Warszawa
Zybertowicz Andrzej 1995, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

55

Issue:

1-2

Start page:

179

End page:

196

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61158 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 16, 2021

In our library since:

Dec 9, 2016

Number of object content hits:

103

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/76889

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information