Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kurowicki J. 2006, Odkrywanie estetyczności, \[w\:\] Kurowicki J., Dlaczego ozdoba zdobi \(wykłady z estetyki i filozofii kultury dla artystów i ekonomistów\), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 25–46"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information