Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Abriszewski Krzysztof 2008, Rzeczy w kontekście Teorii Aktora – Sieci, \[w\:\] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec problemu materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Colloquia Humaniorum, Olsztyn, s. 103–129"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information