Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Language

Search for: [References = "„Materiały do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łódzkim\" pod red. N. Gąsiorowskiej T. IV\: Początki rozwoju kapitalistycznego miasta Łodzi \(1820\-1864\). Źródła, oprać. A. Rynkowska, Warszawa 1960"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information