Object structure

Title:

Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi = The role of inhabitants' environmental knowledge in the process of rural revival

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Staszewska, Sylwia

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

environmental knowledge ; society at planning and management processes ; rural revival

Abstract:

The aim of this article is to present the role played by the society in the decision-making process concerning development of rural areas carried out by local governments. Applying the knowledge on inhabited environment resulting from the experience of the participants in a given area, local authorities can shape the area more responsibly and accurately. The article indentified fundaments of this knowledge and its forms of transfer. It has been emphasised that knowledge can also become a basis for cooperation between public and private sectors. The value of rural inhabitants' active participation in the rural revival and the necessity of including this social group in the process of decision-making have been considered as well. Moreover, the article discusses forms of communication between inhabitants and local government due to the fact that the discussing skill is always an additional value in the context of implementing the process of rural revival.

References:

1. Bartnicka M., 1989, Percepcja środowiska w badaniach geograficznych, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, s. 5–28.
2. Bell P. A., Greene Th. C., Fisher J. D., Baum A., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
3. Dębczyński J., Duży B., 2000, Rola partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych przez samorządy, Wydawnictwo KWANT, Wrocław.
4. Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Warszawa.
6. Gould P., White R., 1982, Mental maps, wyd. 2, Allen & Unwin, Boston.
7. Hausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna, Kraków.
8. Jałowiecki B., 1982, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 64–112.
9. Jałowiecki B., 1991, Człowiek i przestrzeń, [w:] Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia, zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa, s. 184–198.
10. Kwiatkowski J., 2003, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Warszawa.
11. Lewicka M., 2012, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
12. Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
13. Lorens P., Madurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni publicznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
14. Lynch K., 1960, The image of the city, MA M.I.T.Press, Cambridge.
15. Moszoro M., 2005, Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
16. Poerbo H. W., 2001, Urban Design Guidelines As Design Control Instrument with a case study of the Silver Triangle Superblock, Universität Kaiserslautern, Jakarta.
17. Potoczek A., Stępień J., 2008, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
18. Szczepański M. S., 1990, Społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej i generowanie znaczeń, [w:] J. Wódz (red.), Przestrzeń znacząca, Studia Socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, s. 154–179.
19. Wolsink M., 2000, Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited significance of public support, Renewable Energy, 21, s. 49–64.
20. Żylicz T., 2007, Syndrom NIMBY", Aura, 4, s. 8–9.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

159

End page:

167

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: