Object structure

Title:

Obraz wsi i rolnictwa w polskich i angielskich podręcznikach do geografii = Image of countryside and agriculture in Polish and English geography textbooks

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Tobiasz-Lis, Paulina

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

image ; countries ; agriculture ; textbooks ; programme basis

Abstract:

The article discusses the issue of presentation concerning rural areas and agriculture in geography textbooks in two countries – Poland and England, which differ in both main assumptions of the geographical education, as well as works devoted to the problem of rural areas on scientific grounds. What is shared by the two countries is the fact that both in Poland and England, geography as a school subject is compulsory only for four years at the 3rd level of education. Only during this short period students learn about the nature of the discipline and the subject of its research. Textbooks analyzed in the article were regarded as areas of presentation of the geographical environment, which – in accordance to the concept of H. Lefebvre (1974, 1991) – like other media indirectly shape certain presentation of space. Comparison of textbooks' content related to agriculture and rural geography in Poland and England confirmed imperfections of Polish geographical education, which does not fully exploit potential of the discipline. Moreover, applied manners of presentation do not follow achievements of geography at the scientific level.

References:

1. Bański J., 2002, Geografia wsi – nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 367–379.
2. Gallagher R., Parish R., Williamson J., Geog. 123, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford.
3. Hillary M., Mickleburgh J., Stanfield J., 2004, Think Through Geography 1, 2, 3, Pearson Education Ltd., Essex.
4. Kop J., Kucharska M., Witek-Nowakowska A., 2009, Świat bez tajemnic. Klasa 1, 2, 3, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź.
5. Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., 2012, Tylko geografia. Podręcznik – zakres podstawowy, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź.
6. Lefebvre H., 1991 (1974), The production of space, Blackwell, Oxford.
7. Liszewski S., Suliborski A., 2005, Kształcenie geografów na poziomie akademickim w świetle aktualnej dyskusji o jedności geografii, [w:] J. Jania, A. T. Jankowski (red.), Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 9–20.
8. Maik W., 2012, Przemiany geografii jako nauki i ich wpływ na system akademickiej edukacji geograficznej, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.) Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, t. 2, Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Łódź-Toruń, s. 15–25.
9. Malarz R., Szczypiński D., Szubert M., Wójtowicz M., 2010, Planeta Nowa, Klasa 1, 2, 3, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
10. Rose G., 2001, Visual Methodologies: An Introduction to Interpreting Visual Materials, 2nd edition, Sage.
11. Suliborski A., 2003, Region w nauczaniu geografii, Przegląd Edukacyjny, 2 (39), s. 2–12.
12. Tobiasz-Lis P., 2014, Personal experiences and images of places as the basis for teaching geography. Examples of Poland and England, [w:] E. Szkurłat, A. Głowacz (red.), Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, t. 3, Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 107–120.
13. Tobiasz-Lis P., 2014, Geografia percepcji. Osiągnięcia, problemy i perspektywy, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 8, Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena Krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 127–142.
14. Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2014, Wyobrażenia przestrzenne mieszkańców wsi. Wykorzystanie metody odręcznych szkiców, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 29–43.
15. Uliszak R., Wiedermann K., 2012, Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
16. Wójcik M., 2009, Społeczna geografia wsi, Czasopismo Geograficzne, 80, 1–2, s. 42–62.
17. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
18. National curriculum, Schools: statutory guidance and School and college qualifications and curriculum, Department of Education, 11.09.2013.
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

169

End page:

179

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: