Object structure

Title:

Cooperation and networking in metropolitan areas from community of problems to community of common interests in the Warsaw Metropolitan Area

Subtitle:

Europa XXI 19 (2009)

Creator:

Grochowski, Mirosław

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

29 cm

Subject and Keywords:

współpraca między miastami ; obszary metropolitalne ; networking ; zarządzanie rozwojem miast

Abstract:

Since 1990, Polish municipalities have exercised planning power in terms of deciding on the ways of their economic and spatial development. Results of dynamic and sometimes uncontrolled, spontaneous development processes cross the borders of municipalities bringing problems, that can not be addressed, and solved by one municipality. Polish legislation provides legal basis for cooperation of municipalities: they may establish common goals’ unions and associations in order to deal with problems that are important for more than one municipality. However, experience of the last several years proves that cooperation among municipalities is not an easy task. It creates problems especially within functional urban areas, including metropolitan ones. In this paper, the issue of cooperation among municipalities from the Warsaw Metropolitan Area (WMA) is addressed using the perspective of networking and formulation of common development policy.

References:

1. Brown, M.P. (1992), The possibility of local autonomy, Urban Geography, 13, 257–279. ; - ; 2. Grochowski, M. (2008), Analysis of regional spatial planning and decision making strategies and their impact on land use in the urban fringe; Case study: Warsaw Metropolitan Area, Poland; Report: VI FP UE: Peri-Urban Land Use Relationships – Strategies And Sustainability Assessment Tools For Urban-Rural Linkages, Integrated Project, Warsaw. ; 3. Grochowski, M. (2009), Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych (Self-government and sustainable development of metropolitan areas), Mazowsze, Studia Regionalne, 2, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa. ; 4. Grochowski, M., Fuhrmann, M., Pieniążek, M., Wilk, W. Zegar, T. (2005), Warszawa – Obszar Metropolitalny Warszawy – Mazowsze; Relacje międzygminne: współpraca czy obojętność; (Warsaw – the Warsaw Metropolitan Area – Mazovian region: Inter-municipal relations: cooperation or neutrality), Samorząd Terytorialny, 7–8, Wyd. Kik, Oddział Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Warszawa. ; 5. Herschell, T. and Newman, P. (2002), Governance of Europe's city regions: Planning, policy, and politics, Routledge, London. ; - ; 6. Hulst, R. and van Montfort, A. (eds.) (2007), Inter-municipal cooperation in Europe, Springer, Dordrecht. ; - ; 7. Lackowska, M. (2009), Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce (Management of metropolitan areas in Poland), Wyd. UW, Warszawa. ; 8. Lefevre, C. (1998), Metropolitan government and governance in western countries: A critical review, International Journal of Urban and Regional Research, 22 (1), 9–25. ; - ; 9. Lisowski A. (2005), Urban sprawl process, in: Gutry-Korycka M. (ed.) Urban sprawl – Warsaw Agglomeration Case Study, Wyd. UW, Warszawa. ; 10. Nunes, S.C. and Barlow, M. (2002), Developments in the government of seven European metropolitan areas, GeoJournal, 58 (special issue), 1–72. ; 11. Statut Stowarzyszenia Metropolia Warszawa 2006, (and changed in 2009), Warszawa. ; 12. Strzelecki, Z. (2009), Mazowiecki wymiar polityki rozwoju, in: Rzeźnik G. (ed.) Polityka regionalna na Mazowszu, Polski Instytut Demokracji Lokalnej, FRDL, Warszawa, 15–35.

Relation:

Europa XXI

Volume:

19

Start page:

31

End page:

44

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2008.19.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Citation

Citation style: