Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator An entity primarily responsible for making the content of the resource.
  • Contributor An entity responsible for making contributions to the content of the resource.
  • Subject and Keywords The topic of the content of the resource.
  • Relation A reference to a related resource.
  • Detailed Resource Type The nature or genre of the content of the resource.
  • Language A language of the intellectual content of the resource.

Search for: [Projects co-financed by = "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010\-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B \+ R"]

Number of results: 5 164

items per page

Związek Radziecki. Vserossijskij Glavnyj Štab. Litografiâ kartografičeskogo otdela. Wydawca

druk 1919
Image

Polska. Główny Urząd Pomiarów Kraju. Wydawca Województwo Rzeszowskie (Polska). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Wydawca Polska. Główny Urząd Pomiarów Kraju. Zakład Foto-Kartograficzny (Warszawa). Drukarz

druk 1947
Image

Rosja. Armiâ. Glavnyj štab. Litografìâ kartografičeskago zavedenìâ. Wydawca

druk 1914
Image

Brydone, Patrick (1743-1818). Autor Chambers, William (1800-1883). Wydawca Chambers, Robert (1802-1871). Wydawca

1840
Text

Faltz, Paul. Redaktor Metzer Verlagsanstalt. Wydawca

1943
Image

Schriel, Walter (1892-1959). Redaktor Preußische Geologische Landesanstalt. Redaktor Wydawca

1930
Image

Wojciechowski, K. (inżynier). Redaktor Kukulski, F. Redaktor Powiat Częstochowski (Polska). Starostwo Powiatowe. Instytucja sprawcza Województwo Kieleckie (Polska ; 1946-1949). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Instytucja sprawcza

druk 1947
Image

This page uses 'cookies'. More information