Filters

Search for: [Title = "Wykorzystanie środków unijnych w obszarach nierówności w edukacji. Na przykładzie działań wybranych trzech gmin wiejskich województwa łódzkiego w latach 2006–2013 = Use of UE funds in areas of education inequality. Examples of measures in selected three rural communes of the Łódzkie Voivodship in 2006\-2013"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information