Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Title = "Wpływ podziału spadkowego, komasacji i parcelacji na zmianę układów przestrzennych wsi w powiecie puławskim od połowy XIX wieku"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information