Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Date issued/created A date associated with an event in the life cycle of the resource
  • Access

Search for: [Rights = "Prawa zastrzeżone \- dostęp nieograniczony"]

Number of results: 2 577

items per page

Województwo Krakowskie (Polska). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Redaktor Polska. Główny Urząd Pomiarów Kraju. Wydawca

[między 1945 i 1950]
Obraz

Wróblewski, Z. (kartografia). Autor (kartografia) Polska. Główny Urząd Pomiarów Kraju. Wydawca Województwo Kieleckie (Polska ; 1946-1949). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Wydawca

1947
Obraz

Borenstein, Paweł. Redaktor Wydawnictwo i Księgarnia "Pomoc Szkolna" H. Wajnera. Wydawca Zakład Graficzny W. Cukrzyński. Drukarz

[1931?]
Obraz

George Philip and Son. Wydawca Edward Stanford (Londyn). Wydawca

Copyright 1950
Obraz

Gabrys, Joseph. Autor (kartografia) Librairie centrale des nationalités (Lozannna). Wydawca Geographische Anstalt Kümmerly & Frey (Berno). Wydawca

1918
Obraz

Faltz, Paul. Redaktor Metzer Verlagsanstalt. Wydawca

1943
Obraz

Schriel, Walter (1892-1959). Redaktor Preußische Geologische Landesanstalt. Redaktor Wydawca

1930
Obraz

Wojciechowski, K. (inżynier). Redaktor Kukulski, F. Redaktor Powiat Częstochowski (Polska). Starostwo Powiatowe. Instytucja sprawcza Województwo Kieleckie (Polska ; 1946-1949). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Instytucja sprawcza

druk 1947
Obraz

Kostrowicki, Andrzej Samuel (1921-2007). Oprac.

[ante 1979]
Obraz

Romer, Eugeniusz (1871-1954)

1925
Obraz

Polska. Główny Urząd Pomiarów Kraju. Wydawca Województwo Krakowskie (Polska). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Wydawca

[między 1945 i 1952]
Obraz

Horrabin, James Francis (1884-1962)

1943
Obraz

Zwoliński, Tadeusz (1893-1955)

[post 1940]
Obraz

Cytowski, Henryk (1904-1984). Oprac. Polska. Główny Urząd Pomiarów Kraju Województwo Warszawskie (Polska). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów

1945
Obraz

This page uses 'cookies'. More information