Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Więckowski, M. \(2019\). Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej \- konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. Przegląd Geograficzny, 91\(4\), 443\-466. https\:\/\/doi.org\/10.7163\/przg.2019.4.1"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information