Filters

Search for: [References = "Suliborski A., 2002, Funkcjonalne przemiany i integracja systemu miast w regionie łódzkim, \[w\:\] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski \(red.\), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno\-gospodarczy, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Fundacja Inkubator, Łódź, s. 168\-210."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information