Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Sebesta J., 2012, Przedmowa, \[w\:\] Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007\-2013 \- działania Samorządu Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, s. 7."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information